Varmeanlegg

Vi drifter overvåker og vedlikeholder varmeanlegg.

Innregulering for og oppnå best mulig komfort og besparelse.

Med enkle tiltak oppnås ofte besparelser på 5 til 15 %

Et varmeanlegg omfatter alle de komponenter som inngår i et komplett system for oppvarming. Det omfatter fyringsanlegg, ledningsnett, radiatorer, gulvvarme, pumper, ventiler, reguleringsutrustning, SD-anlegg etc. som inngår i sentralvarmeanlegg.

Varmeanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Varmeanlegg kalles også: Oljefyr, gassfyr, gassanlegg, propananlegg, radiatoranlegg, gulvvarmeanlegg fyringsanlegg, sentralfyringsanlegg, fjernvarme, fyr, etc. Mest vanlig er vannbårne anlegg, hvor vann er varmebærer. Glykolblanding og luft benyttes også som varmebærer i noen anlegg. I industriell bruk forekommer også damp og hetoljer som varmebærer.

Vannbåren varme er svært aktuelt grunnet miljøet og den store fleksibiliteten til å velge varmekilde. Bla. varmepumper og bioenergi er i fokus, også solvarme er kommet på banen. Varmesløyfer i gulv (gulvvarme) er svært populært grunnet høy komfort, godt inneklima og god fleksibilitet.

Noen av våre referanser:

 • Varmeanlegg til Prestestien brl -Åsane. En ny kjel med kombibrenner og en ekisterende kjel som er konvertert fra olje til kombibrenner naturgass/olje. Total effekt 2900 kw.
 • Varmeanlegg til Fyrsentralen SOL -Fyllingsdalen. Tre nye kjeler. To med kombibrennere for naturgass/olje og en med ren naturgass. Total effekt 4600 kw.
 • Varmeanlegg til Mannsverk Boliglag – Landås. En ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 1930 kw.
 • Varmeanlegg til Kvednatunet bu og aktivitetssenter – Fjell kommune. En ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 345 kw.
 • Varmeanlegg til Brann og Havarivernskolen – Håkonsvern. Ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt.400 kw.
 • Varmeanlegg til Liatun brl. Arna. Ny gasstank. To nye kjeler derav en med propanbrenner og en med oljebrenner. Effekt 950 kw.
 • Varmeanlegg til Ådnamarka brl. Arna. To gasstanker. Kondenserende kjel med propanbrenner. Effekt 280 kw. Ny varmtvannsforsyning. Ombygging og energieffektivisering fyrsentral.
 • Varmeanlegg/prosessanlegg til Gasnor – Bergen. Kjeler og brennere for heating av gass ved trykkredusering. Naturgass. Effekt ca 105 kw pr.stk.
 • Varmeanlegg til Rolls Royce Marine. Hordvik. To kombibrennere for naturgass/olje på eksisterende kjeler. Total effekt 2500 kw.
 • Varmeanlegg til Lyssand Gartneri as. Os. To kjeler med propanbrennere. Effekt 1600 kw.
 • Varmeanlegg til Solstrand Hotell. Os. Kondenserende kjel med propanbrenner. Effekt 900 kw.
 • Varmeanlegg/prosessanlegg til Harvest Marine as. Øygarden. Ny kjel, pumper, veksler og oljebrenner. Effekt 1000 kw
 • Varmeanlegg/prosessanlegg til Odda Coating as.Odda. Ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 1000 kw.
 • Varmeanlegg/prosessanlegg leveranser, installasjon, oppstart, service, årlig kontroll, for Helse Bergen, Bergen Kommune, vaskerier, bakerier, prosessanlegg og flere borettslag.