Gass og oljebrennere

Helge Bordvik AS tilbyr Gass og oljebrennere til det private og det profesjonelle markedet. Vi leverer, monterer og kjører i gang anlegg samt godkjenner/dokumenterer. Service og vedlikehold av brennere, kjeler og varmeanlegg.

Vi leverer brennere fra 3,7 kw til 20 mv. Gassanlegg installeres ihht. Norsk Gassnorm. Vi er godkjente fyringsteknikkere i EO ordningen. (Effektiv oljefyring.) Vi leverer og installerer gass og oljebrennere i Bergen, Hordaland, samt Sogn og fjordane. Brennere som er tilpasset anlegget for å oppnå en best mulig økonomisk og miljøvennlig drift. Vår leverandør på gassbrennere Paul Schwartz leverer alle typer gassbrennere som brukes i det private og det profesjonelle markedet for gassbrennere.

GASS- OG OLJEBRENNERE

Helautomatisk

Weishaupts brennere arbeider helautomatisk og anvendes på alle helautomatiske sentralvarmeanlegg i én- og flerfamilieboliger, skoler, institusjoner og mindre og større industribedrifter.

Kompakt konstruksjon

Alle deler er satt sammen til en kompakt, betjeningsvennlig enhet. De delene som har med brennstoff å gjøre, er plassert oversiktlig og lett tilgjengelige.

Fremtidsrettede detaljer

Konsekvent modellutvikling vises i brennernes konstruktive detaljer. Som f. eks. det lydisolerte luftinntaket, det elektriske systemet basert på nummererte støpsler og stikkontakter, og stillmotor som regulerer forholdet luft/olje ved oljebrennere og luft/gass ved gassbrennere.

Sikker drift

Fyringsautomaten styrer alle brennerens funksjoner, f.eks. blir flammen og flammestabiliteten kontrollert av en flammeføler når brenneren er i drift.

Brensel og regulering

Oljebrennerne forbrenner lett fyringsolje (fyringsolje nr.1)Gassbrennerne forbrenner naturgass, eller propan. Ytelsesreguleringen på oljebrennerne er i ett og to trinn eller modulerende (glidende) brennere. Gassbrennerne leveres som ett og totrinns eller modulerende (glidende) brennere.

Godkjente brennertyper

Alle brennertypene er i overenstemmelse med retningslinjene i DIN-normen og er typegodkjente etter DIN EN 267, DIN 4787 del 1 og DIN EN 676. Alle brennertypene er CE-merket.

Gass- olje - og kombibrennere type Weishaupt

Det er denne brennerserien som er grunnlaget for Weishaupt-produktenes anseelse. Pålitelig drift, lang levetid, svingbar montasjeflens, oversiktlig montering av brennernes deler og komplett innebygget automatikk er Monarch-brennernes kjennetegn. Som brensel benyttes lett fyringsolje og/eller gass.

Spesialdestillat- og tungoljebrennere type M, MS, RMS. Disse typene er utstyrt med oljeforvarming. Oljen får derved den ideelle viskositet for forstøving og forbrenning.

Oljebrennere type RL og RMS

Disse brennertypene foretrekkes på anlegg med hyppig varierende varmebehov. Reguleringen er glidende to trinn eller modulerende.

Gassbrennere type G

Brennere for alle vanlige gasstyper; alt etter størrelse og behov arbeider de som glidende totrinns- eller modulerende brenner.

Kombinasjonsbrennere type RGMS

For forskjellige gasstyper og tung fyringsolje; med integrert eller separat oljeforvarmer.

Godkjenninger

Alle lettoljebrennere, gassbrennere og kombinasjonsbrennere oppfyller DIN EN 267, hhv. DIN EN 676 (90/396/EWG for gassutstyr).Brennerne er EU-godkjente og kombinasjonsbrennernes oljedel oppfyller DIN 4787 del 1.

OLJE-, GASS- OG KOMBIBRENNERE TYPE WK

Modulsystem

WK-brenneren er en utpreget industribrenner. Den er konstruert etter modulsystemet og kan derfor tilpasses perfekt til de varierende bruksområdene.

Yrkestilpassing

WK-brenneren har lastavhengig, regulerbart flammehode. Reguleringen følger lastendringene, og man oppnår en høyverdig og stabil forbrenning også i dellastområdet.

Brennstoff og regulering

Alle vanlige fyringsoljer og gasstyper kan anvendes.

Servicevennlig konstruksjon

Sammenbygget reguleringsdel og avtagbart deksel gjør brennerens innvendige deler lett tilgjengelige.