Gassanlegg

Helge Bordvik AS installasjon og service av gassanlegg til det profesjonelle og det private markedet. Vi leverer og installerer gassanlegg i Bergen, Hordaland samt Sogn og fjordane.

Vi tilbyr komplette gassanlegg vedlikehold av eksisterende anlegg. Installasjon av gassanlegg blir utført iht. gjeldende forskrifter.

Helge Bordvik AS tilbyr årlig service av alle gassanlegg, noe som er pålagt av Dsb.

Et Gassanlegg innbefatter som regel en gasstank, fordamper, rørnett, gassbrenner og kjel.

Utførelse av gassanlegg krever tillatelse både hos bygningsmyndighetene og hos brann- og eksplosjonsvernsmyndighetene. For å få tillatelse vil det bli stilt krav til dokumentasjon av kompetanse. Helge Bordvik AS har den kompetanse om gassanlegg de aktuelle myndigheter etterspør.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med ny forskrift med temaveiledning om gassanlegg. Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff trådte i kraft 1. mars 2004. Temaveiledningen gjelder alle typer gassanlegg for brannfarlig gass og omfatter plassering, montering, bruk(drift), vedlikehold og kontroll.

Til forskriftens §13 er det viktig at en er oppmerksom på kravene til sikkerhetsavstander enten det er til høgspent, tekniske installasjoner, veier eller bygninger.