Byggtørkere

Helge Bordvik AS leverer byggtørkere fra Dantherm:

Dantherms varmluftsaggregater modell TA, er perfekte til oppvarming av bygg under oppføring, store haller, verksteder, telt, gartnerier, korntørking og andre steder det er behov for midlertidig varme og en enkel installasjon. TA varmluftsaggregater leveres i to størrelser (25 og 46 kW) og kan anvendes på en rekke områder, og som blir omtalt som byggvarmer.

Direktefyrt byggvarmer

A-aggregatene er direktefyrte, det vil si uten separat røykuttak. De er utstyrt med oljetank, har trykkforstøvningsbrenner og automatikk som sørger for enkel og problemfri drift. Den varme forbrenningsgassen blandes med og varmer opp luft fra omgivelsene - en enkel og prisgunstig løsning som gir maksimal energiutnyttelse. Utførelse og finish er den samme som for de øvrige produktene fra Thermobile (Nederland). Slike direktefyrte aggregater må kun benyttes i friskluft eller i godt ventilerte/ åpne rom, men løser da til gjengjeld omgående varmebehov som oppstår ved byggearbeider, reparasjoner, frostbeskyttelse, tining o.l.

MOBILE VARMLUFTSAGGREGATER

Dantherms transportable varmluftsaggregater modell ITA, er perfekte til oppvarming av bygg under oppføring, store haller, verksteder, telt, gartnerier, korntørking og andre steder det er behov for midlertidig varme og en enkel installasjon.

ITA varmluftsaggregater leveres i tre størrelser (25 - 70 kW). Dette er aggregater som finner anvendelse på en lang rekke områder, og som raskt er klar til innsats når behovet oppstår.

Varmeveksler og separat røykuttak

ITA-serien er oljefyrte aggregater med varmeveksler, separat røykuttak og integrert tank, Ren varm luft leveres umiddelbart til arbeidslokaler, veksthus, tørking av diverse vekster, ved byggearbeider osv. Ved innendørs montasje må det anordnes skorstein over tak.

ITA-aggregatene er utstyrt med høytrykkspumpe, fotocelle og oljefyrs-kontroll som sørger for sikker og problemfri bruk år etter år. Påkobling av slanger til fordeling av varmluft er selvfølgelig mulig, og termostat kan tilkobles kontakten på aggregatet.

Enkel håndtering

ITA stilles opp der varmen trengs. Skorstein ansluttes, oljetanken påfylles og støpslet settes i stikkontakten. Den lette og slanke konstruksjon, bøyler og store hjul bidrar også til enkel bruk.

IMA MOBILE BYGGVARMERE

IMA er perfekte til oppvarming av bygg under oppføring, store haller, verksteder, telt, gartnerier, korntørking og andre steder det er behov for midlertidig varme og en enkel installasjon.

IMA varmluftsaggregater leveres i fire størrelser (65 - 185 kW). Aggregatene er robuste og beregnet for profesjonell innsats under krevende betingelser.

Varmeveksler og røykuttak

IMA-aggregatene har varmeveksler og røykuttak, og tilfører derfor ren varmluft. De kan kjøres på omluft, friskluft eller en kombinasjon. Ved innendørs montasje må det anordnes skorstein over tak.

Gass eller olje

Aggregatene er utstyrt med gass- eller oljebrenner, og det er viftealternativer som gjør tilpasning til det aktuelle behov enkelt. Viftevalg mellom aksialvifte, radialvifte eller radialvifte HP, alt etter ønsket luftmengde og disponibelt trykk. Påkobling av slanger til fordeling av varmluft er selvfølgelig mulig, og termostat kan tilkobles kontakten på aggregatet. Temperaturen på luften er 50 - 80 °C.

Enkel håndtering

På tross av IMA-aggregatenes store kapasitet er de enkle å håndtere. Store hjul, smal fasong og god tyngdefordeling gjør flytting uproblematisk, og oppstilling og betjening lar seg enkelt utføre.

IMAC MOBILT VARMLUFTSAGGREGAT

IMAC 2000 S er beregnet til oppvarming av bygg under oppføring, store haller, verksteder, telt og andre steder det er behov for mye varme med en enkel installasjon.

IMAC 2000 S varmluftsaggregat er robust og beregnet for profesjonell innsats under krevende betingelser.

Varmeveksler og røykuttak

IMAC har varmeveksler og røykuttak (indirekte fyring). Varmen overføres til ren luft og røykgassen ledes til skorstein. Aggregatet kan kjøres på friskluft, omluft eller en kombinasjon. Egen oljetank.

Solid konstruksjon

IMAC 2000 S har et rustfritt stålkabinett med innebygd og beskyttet brenner, vifte og styrepanel. Bunnrammen er tilpasset gaffelløft, og det er solide løftefester på oversiden av aggregatet. Styrepanelet (IP55) har timeteller, mykstarter, fasevender og automatsikringer. Påkobling av slanger til fordeling av varmluft er selvfølgelig mulig. Termostat kan tilkobles kontakten på aggregatet.

Ved behov for mye varme og store luftmengder er IMAC et enkelt valg!