Gass og oljekjeler

Helge Bordvik as tilbyr gass og oljekjeler til det private og det profesjonelle markedet.

  • Vi leverer, monterer, og kjører i gang anlegg samt godkjenner/dokumenterer.
  • Vi utfører service og vedlikehold av brennere, kjeler og varmeanlegg.
  • Vi har 35 års erfaring med alle typer gass og olje kjeler.
  • Vi har kompetanse i alle ledd av prosessen.

Vi leverer kjeler fra 3,7 kw til 20 mv.

Gassanlegg installeres ihht. Norsk gassnorm.

Vi er godkjente fyringsteknikkere i EO ordningen. (Effektiv Oljefyring).

Vi leverer og installerer gasskjeler i Bergen, Hordaland, samt Sogn og fjordane.

Kjeler og brennere som er tilpasset anlegget for og oppnå en best mulig økonomisk og miljøvennlig drift.

Vi bruker i hovedsak Viessmann kjeler som leverer i alle størrelser til det profesjonelle markedet. Leverer også kjeler fra andre produsenter.

En gasskjel er i prinsippet den samme som en oljefyrt kjel, men oljebrenneren er skiftet ut med en gassbrenner. Ulike typer gass kan benyttes. Naturgass er best tilgjengelig omkring ilandføringsstedene for naturgass. Alternativer til bruk av naturgass er i første rekke propan. En gasskjel har, sammenlignet med en oljekjel, en høyere virkningsgrad. Ved mindre gasskjeler kan "horisontal pipe" brukes, hvor både lufttilførsel og utslipp av avgasser går via doble "røkrør" gjennom vegg eller over tak.

Fordeler med gassfyring:

  • Miljømessig renere utslipp med null partikkelutslipp.
  • Driftssikre og rene anlegg.