Skorsteiner

DW32 - ISOLERTE STÅLSKORSTEINER

Komplett skorsteinssystem med dobbeltmantlede og isolerte seksjoner, for alle typer ildsteder og bygg.

DW32 - Høyverdige materialer, avansert konstruksjon

Med innerrør i syrefast materiale, 32 mm mineralullsisolasjon (andre isolasjonstykkelser kan leveres) og utvendig mantel i rustfritt stål er DW32 rustet til å tåle alle påkjenningene en skorstein utsettes for, enten det gjelder kondens, aggressive gasser eller høye temperaturer. Materialtykkelser er basert på at skorsteinen skal tåle ytre påkjenninger og ha tilstrekkelig stivhet, videre kan innerrøret bevege seg fritt uavhengig av ytterrøret (ingen metallisk forbindelse!) slik at ikke materialspenninger oppstår. Samtidig opprettholdes isolasjonsgraden også i skjøtene. DW32 tilfredsstiller NS-EN 1856 og er CE-merket.

Mange dimensjoner, stor komponentutvalg

DW32 lagerføres i følgende dimensjoner: 130-150-180-200-250-300-350 mm (innvendig diameter). I tillegg kan DW32 skaffes i dim 80-100 mm samt 400-450-500-600-1000 mm som standard, samt at andre dimensjoner kan spesialbestilles. For hver dimensjon finnes en rekke komponenter som gjør det mulig å sette sammen akkurat den rette skorsteinen, som rette seksjoner i forskjellige lengder, bend, T-stykker, luker, bærekonstruksjoner, takbeslag osv. - se brosjyre.

Hurtig levering, enkel montering

I de lagerførte dimensjoner er det mulig å få sendt en komplett skorstein nærmest omgående. Lav vekt og kompakte dimensjoner er en fordel allerede ved transporten, og montasjen går hurtig, uten tunge løft og behov for spesialverktøy. Konstruksjonen med hann-/hunnkoblinger og låsedeksler kan settes sammen uten spesielle forkunnskaper, og gir en solid og sikker konstruksjon enten det er innvendig eller utvendig føringsvei.

Sikker dimensjonering av skorsteinen

Med et velutviklet beregningsprogram basert på NS-EN 13384-1, og som tar hensyn til alle relevante data som innfyrt effekt, røykgasstemperatur, type ildsted, skorsteinshøyde, retningsendringer osv., fastlegges riktig dimensjon. For liten skorstein gir overtrykk og driftsproblemer, for stor skorstein blir unødvendig dyr og kan gi mer kondens. Ved samtidig å dra fordel av Dantherm Air Handlings brede erfaring blir dimensjonering og design av skorsteinen en grei oppgave hvor feil og fallgruver er eliminert før det kommer så langt som til leveranse og montasje.

LAST NED
Skorsteiner_Bergen_DW32_DanthermSkorsteiner_Bergen-_DW32_Dantherm_2011Skorsteiner_Bergen_DW32_Teknisk info_Dantherm_rev.2011