Varmeanlegg

Vi drifter overvåker og vedlikeholder varmeanlegg.

Innregulering for og oppnå best mulig komfort og besparelse.

Med enkle tiltak oppnås ofte besparelser på 5 til 15 %

Et varmeanlegg omfatter alle de komponenter som inngår i et komplett system for oppvarming. Det omfatter fyringsanlegg, ledningsnett, radiatorer, gulvvarme, pumper, ventiler, reguleringsutrustning, SD-anlegg etc. som inngår i sentralvarmeanlegg.

Varmeanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Varmeanlegg kalles også: Oljefyr, gassfyr, gassanlegg, propananlegg, radiatoranlegg, gulvvarmeanlegg fyringsanlegg, sentralfyringsanlegg, fjernvarme, fyr, etc. Mest vanlig er vannbårne anlegg, hvor vann er varmebærer. Glykolblanding og luft benyttes også som varmebærer i noen anlegg. I industriell bruk forekommer også damp og hetoljer som varmebærer.

Vannbåren varme er svært aktuelt grunnet miljøet og den store fleksibilteten til å velge varmekilde. Bla. varmepumper og bioenergi er i fokus, også solvarme er kommet på banen. Varmesløyfer i gulv (gulvvarme) er svært populært grunnet høy komfort, godt inneklima og god fleksibilitet.

Noen av våre referanser:

Varmeanlegg til Prestestien brl -Åsane. En ny kjel med kombibrenner og en ekisterende kjel som er konvertert fra olje til kombibrenner naturgass/olje. Total effekt 2900 kw.

Varmeanlegg til Fyrsentralen SOL -Fyllingsdalen. Tre nye kjeler. To med kombibrennere for naturgass/olje og en med ren naturgass. Total effekt 4600 kw.

Varmeanlegg til Mannsverk Boliglag – Landås. En ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 1930 kw.

Varmeanlegg til Kvednatunet bu og aktivitetssenter – Fjell kommune. En ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 345 kw.

Varmeanlegg til Brann og Havarivernskolen – Håkonsvern. Ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt.400 kw.

Varmeanlegg til Liatun brl. Arna. Ny gasstank. To nye kjeler derav en med propanbrenner og en med oljebrenner. Effekt 950 kw.

Varmeanlegg til Ådnamarka brl. Arna. To gasstanker. Kondenserende kjel med propanbrenner. Effekt 280 kw. Ny varmtvannsforsyning. Ombygging og energieffektivisering fyrsentral.

Varmeanlegg/prosessanlegg til Gasnor – Bergen. Kjeler og brennere for heating av gass ved trykkredusering. Naturgass. Effekt ca 105 kw pr.stk.

Varmeanlegg til Rolls Royce Marine. Hordvik. To kombibrennere for naturgass/olje på eksisterende kjeler. Total effekt 2500 kw.

Varmeanlegg til Lyssand Gartneri as. Os. To kjeler med propanbrennere. Effekt 1600 kw.

Varmeanlegg til Solstrand Hotell. Os. Kondenserende kjel med propanbrenner. Effekt 900 kw.

Varmeanlegg/prosessanlegg til Harvest Marine as. Øygarden. Ny kjel, pumper, veksler og oljebrenner. Effekt 1000 kw

Varmeanlegg/prosessanlegg til Odda Coating as.Odda. Ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 1000 kw.

Varmeanlegg/prosessanlegg leveranser, installasjon, oppstart, service, årlig kontroll, for Helse Bergen, Bergen Kommune, vaskerier, bakerier, prosessanlegg og flere borettslag.

HELGE BORDVIK AS

Damsgårdsveien 150
5160 Laksevåg

Helge Bordvik
901 59 130
EPOST:
post@helgebordvik.no