Fyringsanlegg

Helge Bordvik har 35 års erfaring med alle typer fyringsanlegg. Vi har kompetanse i alle ledd av prosessen.

Vi leverer, installerer og server fyringsanlegg i Bergen, Hordaland, samt Sogn og fjordane.

Et fyringsanlegg produserer energi fra gass, olje, elektrisk eller biomasse og består i hovedsak av: Gass eller oljetanker, gass eller oljekjeler, gass eller oljebrennere, pelletskjeler, biokjeler, sirkulasjonspumpe, ekspansjonssystem, blandeventil, klimakompensator, regulatorer og blir ofte regulert/overvåket av et SD-anlegg.

Noen av våre referanser:

Fyringsanlegg til Prestestien brl -Åsane. En ny kjel med kombibrenner og en ekisterende kjel som er konvertert fra olje til kombibrenner naturgass/olje. Total effekt 2900 kw.

Fyringsanlegg til Fyrsentralen SOL -Fyllingsdalen. Tre nye kjeler. To med kombibrennere for naturgass/olje og en med ren naturgass. Total effekt 4600 kw.

Fyringsanlegg til Mannsverk Boliglag – Landås. En ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 1930 kw.

Fyringsanlegg til Kvednatunet bu og aktivitetssenter – Fjell kommune. En ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 345 kw.

Fyringsanlegg til Brann og Havarivernskolen – Håkonsvern. Ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt.400 kw.

Fyringsanlegg til Liatun brl. Arna. Ny gasstank. To nye kjeler derav en med propanbrenner og en med oljebrenner. Effekt 950 kw.

Fyringsanlegg til Ådnamarka brl. Arna. To gasstanker. Kondenserende kjel med propanbrenner. Effekt 280 kw. Ny varmtvannsforsyning. Ombygging og energieffektivisering fyrsentral.

Fyringsanlegg/prosessanlegg til Gasnor – Bergen. Kjeler og brennere for heating av gass ved trykkredusering. Naturgass. Effekt ca 105 kw pr.stk.

Fyringsanlegg til Rolls Royce Marine. Hordvik. To kombibrennere for naturgass/olje på eksisterende kjeler. Total effekt 2500 kw.

Fyringsanlegg til Lyssand Gartneri as. Os. To kjeler med propanbrennere. Effekt 1600 kw.

Fyringsanleggtil Solstrand Hotell. Os. Kondenserende kjel med propanbrenner. Effekt 900 kw.

Fyringsanleggprosessanlegg til Harvest Marine as. Øygarden. Ny kjel, pumper, veksler og oljebrenner. Effekt 1000 kw

Fyringsanlegg/prosessanlegg til Odda Coating as.Odda. Ny kjel med gassbrenner for propan. Effekt 1000 kw.

Fyringsanlegg/prosessanlegg leveranser, installasjon, oppstart, service, årlig kontroll, for Helse Bergen, Bergen Kommune, vaskerier, bakerier, prosessanlegg og flere borettslag.

HELGE BORDVIK AS

Damsgårdsveien 150
5160 Laksevåg

Helge Bordvik
901 59 130
EPOST:
post@helgebordvik.no