Satsningsområder

Våre satsningsområder:
  • Levering, montering og service av gass og oljebrennere.
  • Levering montering, og service av gass og oljekjeler.
  • Levering, montering og service av gass og oljetanker.
  • Levering, montering og service av pelletsanlegg. Industri og borettslag.
  • Drifting, overvåking og vedlikehold av varmeanlegg.
  • Leverer og monterer isolasjonsputer for ventiler og pumper.
  • Energibesparelse på eksisterende anlegg.
  • Energimerking av kjel og varmesentral.
  • Energivurdering av varmesentraler.
  • Biofyringsolje.

HELGE BORDVIK AS

Damsgårdsveien 150
5160 Laksevåg

Helge Bordvik
901 59 130
EPOST:
post@helgebordvik.no